Порядок Ентомофторальні – Enthomophthorales

Порядок об'єднує вузькоспеціалізовану групу облігатних паразитів членистоногих, для яких характерне активне звільнення спор (конідій) безстатевого розмноження, які утворюються екзогенно. Типовим представником порядку є рід Entomophthora.

Рід ентомофтора – Entomophthora.Найбільш відомий вид цього роду – Е. muscae (е. мушина). Цей паразитичний гриб викликає хворобу кімнатних мух, яка має назву "осінньої або сонної хвороби мух". Зараження комах відбувається конідіями, які, потрапивши на муху, проростають в септовану гіфу. В жировому тілі мухи гіфа розпадається на багатоядерні клітини неправильної форми – гіфенні тільця. Кількість цих тілець збільшується в результаті їхнього поділу або брунькування, з током крові вони розносяться по всьому тілу комахи. Через декілька днів після зараження комаха гине, а на ній з’являються булавовидні конідієносці, які виходять через дихальні отвори та тонкі місця хітинового покриву. На конідієносцях утворюються кульовидні конідії, оточені шаром слизу, які відстрілюються на 1-2 сантиметра, утворюючи борошнистий наліт біля мухи, який добре помітний на віконному склі. Якщо конідія не потрапила на муху, то вона може проростати новим конідієносцем з конідією, але меньшого розміру ніж попередня, яка також відстрілюється. Так може відбуватися декілька разів.

Порядок Зоопагальні - Zoopagales

(додати)

Додаток до відділу Zygomycota:клас Трихоміцети - Trichomycetes

До зигомікотових також традиційно включають групу організмів нез'ясовного систематичного положення, які є облігатними екто- або ендосимбіонтами, що мешкають у шлунку або на хітинових покривах членистоногих, переважно комах - т.зв. трихоміцетів.

Характерна ознака трихоміцетів - будова вегетативного тіла. Воно являє собою одноклітинний або багатоклітинний розгалужений міцелій з мікропоровими септами, який, на відміну від зигоміцетів, прикріплюється до кутикули членистоногих особливою клітиною-підошвою. Органами нестатевого розмноження є односпорові спорангіолі або багатоспорові спорангії. У грибів цього класу, за винятком представників порядку Harpellales,статевий процес не виявлений.

Хімічний склад оболонок досить різноманітний, і використовується як систематична ознака на рівні порядку. Зокрема, в порядках та Asellariales оболонки хітин-глікозамінові, в Eccrinales - целюлозні, а в Amoebidiales - галактанові та галактозамінові.


3104038504846636.html
3104104881189721.html
    PR.RU™