Порядок виробництва, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Предыдущая6789101112131415161718192021Следующая

Відповідно до Постанови НБУ «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних засобів та тютюнових виробів» від 27.1222.2010 р. № 1251 та Р. VI Податкового кодексу України марками акцизного податку маркуються тютюнові вироби та алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 об`ємних одиниць, що виготовляються на митній території України та імпортуються на митну територію України.

Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів виготовляються з паперу вагою 70 +- 3 г/кв. метр і мають такі розміри:

- для алкогольних напоїв: довжина - 160 міліметрів +- 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів +- 0,25 міліметра;

- для тютюнових виробів: довжина - 44 міліметри +- 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів +- 0,25 міліметра.

Зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою службою, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової служби державним спеціалізованим підприємством Мінфіну (підприємством-виробником).

Державна податкова служба щомісяця подає підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (покупці марок) щомісяця подають органу державної податкової служби, уповноваженому Державною податковою службою (далі - продавець марок), попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується.

Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з Державною податковою службою. Марки за поданням Державної податкової служби поставляються в примірниках або в блоках.

Марки для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором. Марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів імпортного виробництва мають фіолетовий колір, вітчизняного - зелений.Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,103 гривні, для тютюнових виробів - 0,055 гривні.

Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції (для маркування вітчизняної продукції), серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки:

01 - Автономна Республіка Крим;

02 Вінницька;

03 Волинська;

04 Дніпропетровська;

05 Донецька;

06 Житомирська;

07 Закарпатська;

08 Запорізька;

09 Івано-Франківська;

10 Київська;

11 Кіровоградська;

12 Луганська;

13 Львівська;

14 Миколаївська;

15 Одеська;

16 Полтавська;

17 Рівненська;

18 Сумська;

19 Тернопільська;

20 Харківська;

21 Херсонська;

22 Хмельницька;

24 Чернівецька;

25 Чернігівська;

26 м. Київ;

27 м. Севастополь.

Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити:

- для тютюнових виробів - напис, що складається з початкових літер слів «тютюн імпортний» («тютюн вітчизняний») – «ТІ» («ТВ»), двозначного та однозначного числа (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями;

- для алкогольних напоїв - напис, що складається з початкових літер слів «алкоголь імпортний» («алкоголь вітчизняний») – «АІ» («АВ»), двох двозначних чисел (місяць і рік, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями, та зазначення суми акцизного податку, сплаченої за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака.

Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Державної служби технічного регулювання, Державної податкової служби, СБУ та Мінфіну, у порядку, встановленому спільним рішенням зазначених органів.

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання. Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою Державної податкової служби.

Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ. Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації. Під час продажу марок двері приміщення повинні бути замкнутими зсередини. Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником органу державної податкової служби, що здійснює їх продаж. Аналогічні умови для зберігання марок повинні створити їх покупці.

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника органу державної податкової служби, марки передаються їй під звіт під розписку.

У встановлені керівником органу державної податкової служби або його заступником строки, але не рідше одного разу на квартал проводиться позапланова перевірка наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення зазначеної перевірки наказом керівника органу державної податкової служби або його заступника призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі або надлишку марок в акті зазначаються причини, кількість марок, яких не вистачає, або кількість надлишкових марок.

Марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Плата за марки зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується для фінансування витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням і створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного податку, та покриття інших пов'язаних з виконанням основних функцій органів державної податкової служби витрат, не забезпечених коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків на оплату праці.

Продаж марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі:

- довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

- заявки-розрахунку кількості марок (далі - заявка-розрахунок);

- звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою Державною податковою службою формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

- копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають потребу в марках з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.

Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі. Для одержання марок імпортер подає продавцю марок заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок про сплату податку) - повертається імпортеру для передачі митному органу, третій (з відміткою продавця марок про одержання заявки-розрахунку) - залишається у покупця (імпортера).

Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується Державною податковою службою. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

Імпортери-юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання (ввезення) в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:

1) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;

2) маркування напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку з використанням марок встановленого зразка;

3) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення, контроль за його сплатою здійснюється митними органами;

4) покупець марок (імпортер) подав митному органу митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та один примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі.

У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями працівник Державної податкової служби робить у такому контракті (договорі) відмітки про кількість виданих марок із зазначенням дати їх видачі.

Строк одержання марок за кожним контрактом визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше п'яти робочих днів від дати подання документів для одержання марок.

У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або сплати податку не в повному обсязі товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.

Придбані марки передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати акцизного податку та легальності ввезення товарів.

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України покупці марок зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

До 1 січня 2012 р. для маркування спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 2208 20 12 00, 2208 20 62 00, можуть використовуватися марки із зазначенням суми акцизного податку за ставкою, що була встановлена на 1 січня 2010 р. Законом України від 25 грудня 2008 р. N 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування».

Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням встановлених вимог, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

- алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Не підлягають маркуванню:

- алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;

- алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

- еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустації, вивчення фізико-хімічних показників тютюнових виробів, дизайну упаковки).

Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання. Марки наклеюються на пляшку П-чи Г-подібним способом через горловину. У разі реалізації напоїв в упаковках (типу «Tetra Pak») марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

На тютюнові вироби марки наклеюються:

- на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у такій спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання;

- на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку.

Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням встановлених вимог.

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані підприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгівлі.

Невикористані марки, що не пошкоджено, приймаються їх продавцем. При цьому сплачена сума акцизного податку за висновком продавця відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок, крім суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкового векселя.

Оформлені належним чином невикористані марки, що не пошкоджено, повертаються їх продавцю разом з реєстром марок. Продавець складає акт про знищення повернутих марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця.

ТЕМА 5. МИТО

1. Загальні положення.

2. Класифікація мита.

Загальні положення

Мито — це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Політика в сфері митного оподаткування спрямова­на насамперед на формування раціональної структури екс­порту та імпорту при відсутності прямого втручання держа­ви. Митне оподаткування є одним з основних напрямів зовнішньоекономічної політики держави. Україна самостій­но вибирає митну політику, може укладати митні угоди з ін­шими державами. Нормативне регулювання оподаткування митом в Україні здійснюється згідно з Митним кодексом (від 11.07.2002 №92-ІУ), який вступив в дію 1.01.2004 р. Основні принципи митного регулювання:

- виключна юрисдикція України на її митній території;

- виключна компетенція митних органів України щодо здійснення митної справи;

- законність;

- єдиний порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

- системність;

- ефективність;

- додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;

- гласність та прозорість.

Ставки мита диференційовані, як і для підакцизних то­варів. Від акцизного збору воно відрізняється тим, що спла­чується тільки при переміщенні через митний кордон, і пе­релік товарів, що обкладаються митом, значно ширше, ніж перелік підакцизних товарів.

Митна територія України — це територія України, зайня­та сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Митний кордон — кордон митної території України, у тому числі території штучних островів, установок і споруд­жень, що утворюються в морській зоні України.

Види переміщень через митний кордон товарів та інших предметів:

- ввіз в Україну;

- вивіз з України;

- транзит через територію України — це переміщення товарів (предметів) через територію України під митним контролем між двома або в межах одного пункту на її митному кордоні.

Всі товари (предмети), що переміщуються через митний кордон України, підлягають декларуванню з метою митного контролю. Митний контроль передбачає проведення митни­ми органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосу­вання визначаються відповідно до Митного кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:

- перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

- митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

- обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

- перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справ­ляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

- використання інших форм, передбачених Митним кодексом та іншими законами України з питань митної справи.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові під час:

- перетинання товарами і транспортними засобами митного кордону України;

- декларування товарів і транспортних засобів;

- повідомлення митному органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

- здійснення митними органами інших контрольних функцій.

Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх пе­реміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється Митним кодексом та актами Кабінету Міністрів України.

Необхідно розрізняти поняття мита й митних зборів:

мито — це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

митний збір — це плата за митне оформлення, яка залишається в розпорядженні митниці.

Митний збір використовується для розвитку системи митних органів, щорічно державний митний комітет Ук­раїни публікує звіт про цільове використання цих коштів.

Об'єкт оподатковування — це митна вартість товарів або інших переміщуваних предметів або їхня кількість залежно від ставки.

Механізм розрахунку митної вартості представлено формулою:

МВ = ФВ + БП + КП,

де МВ — митна вартість на момент перетинання кордону;

ФВ — фактурна вартість (в тому числі транспортні витрати);

БП — брокерські послуги;

КП — комісійні послуги.

Класифікація мита

В Україні існує два основних види мита:

- ввізне — на імпортовані товари;

- вивізне — на експортовані товари.

З метою захисту економічних інтересів України та її товаровиробників можуть застосовуватися особливі види мита:

- спеціальне (підвищене) — застосовується як захисний захід, якщо товари ввозяться в Україну в таких кількостях і на таких умовах, що зачіпають інтереси українських товаровиробників, як попереджувальний захід до учасників зовнішньоекономічної діяльності, що порушують загальнодержавні інтереси у тій галузі, у якій виробляються товари, а також як захід попередження несумлінної конкуренції та як діяння проти недружніх намірів інших держав;

- антидемпінгове мито (підвищене) — застосовується при ввозі в Україну товарів за ціною істотно нижче конку­рентної ціни в країні експорту, якщо при цьому порушують­ся інтереси українських товаровиробників, та при вивозі товарів, які істотно нижче цін інших експортерів;

- компенсаційне мито ( підвищене) — застосовується при ввозі або вивозі товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії.

Залежно від способу встановлення існує два види ставок мита:

- в відсотках до митної вартості (пропорційне);

- в твердій сумі за одиницю товару (тверде). Наприклад, ставки мита встановлені:

- на пиво солодове — 0,5 євро за 1 л;

- на паливо бензинове реактивне — 15 євро за 1000 кг. Види ставок ввізного мита залежно від розміру:

- преференційні—застосовуються до товарів (предметів), які по­ходять із країн, що входять у митні союзи з Україною, або створюють разом з нею спеціальні митні зони, до товарів із країн, що розвива­ються, крім деяких груп товарів (наприклад, продукція тварин­ництва, харчової промисловості);

- пільгові — застосовуються до товарів або інших предметів із країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (Великобританії, Італії, Франції та ін.), та із країн, що розвиваються (крім тих товарних груп, по яких застосовуються преференційні ставки);

3) повні (загальні)- до всіх інших товарів (предметів).


3102511356556888.html
3102565251324246.html
    PR.RU™