які входять до варіанту індивідуального завдання

- Остання цифра залікової книжки
Передостання цифра залікової книжки авто
1,31 2,32 3,33 4,34 5,35 6,36 7,37 8,38 9,39 10,40
11,41 12,42 13,43 14,44 15,45 16,46 17,47 18,48 19,49 20,50
21,51 22,52 23,53 24,54 25,55 26,56 27,57 28,58 29,59 30,60
2,31 3,32 4,33 5,34 6,35 7,36 8,37 9,38 10,39 11,40
12,41 13,42 14,43 15,44 16,45 17,46 18,47 19,48 20,49 21,50
22,51 23,52 24,53 25,54 26,55 27,56 28,57 29,58 30,59 31,60
2,30 3,31 4,32 5,33 6,34 7,35 8,36 9,37 10,38 11,39
12,40 13,41 14,42 15,43 16,44 17,45 18,46 19,47 20,48 21,49
22,50 23,51 24,52 25,53 26,54 27,55 28,56 29,57 30,58 31,59
10,50 11,49 12,48 13,47 14,46 16,44 17,43 18,42 19,41 20,40

Наприклад, студент, який має залікову книжку № ××××15, у своєму індивідуальному завданні висвітлює два питання: № 16 і № 46.


Задача до індивідуального завдання

з дисципліни

«Міжнародна економіка»

для слухачів ЦПК спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Зовнішня торгівля України з країнами СНД, ЄС та іншими країнами минулого року характеризувалась такими даними:

Показник Країни СНД Країни ЄС Інші країни
1.Експорт товарів, млн. дол. США 13472,9+100×j 9499,3+10×j 16723,5+50×i
2.Імпорт товарів, млн. дол. США 19692,6+100×j 15392,7+10×i 10347,8+50×i

Внутрішній валовий продукт становив 914720+50×(i + j) млн. грн. середній за рік валютний курс – (8 + 0,1×i) грн./дол. США.

Розрахуйте відносно кожної групи країн і в цілому по Україні:

1) зовнішньоторговельне сальдо;2) зовнішньоторговельний оборот ;

3) відносну частку країн СНД, країн ЄС та інших країн в українському експорті й імпорті;

4) експортну квоту України (тільки в цілому по Україні);

5) імпортну квоту України (тільки в цілому по Україні);

6) зовнішньоторговельну квоту (індекс товарності) України (тільки в цілому по Україні).

За результатами розрахунків зробіть висновок про ступінь участі України у міжнародному поділу праці.

УВАГА!

Умови розрахункової задачі до індивідуального завдання обираються за номером залікової книжки:

j – передостання цифра залікової книжки;

i – остання цифра залікової книжки.


Методичні рекомендації до розв’язання задачі

Зовнішньоторговельне сальдо ( ) визначається за формулою:

, (1)

де Е – вартісний обсяг експорту країни;

І – вартісний обсяг імпорту країни.

Зовнішньоторговельний оборот ( ) визначається за формулою:

. (2)

Експортна квота каїни ( ) визначається за формулою:

, (3)

де ВВП – валовий внутрішній продукт країни;

Імпортна квота каїни ( ) визначається за формулою:

. (4)

Зовнішньоторговельна квота каїни, або індекс товарності, ( ) визначається за формулою:

. (5)


3101442510651694.html
3101471547296170.html
    PR.RU™