Оплата праці

Заробітна плата – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.

Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система, яка містить такі елементи :

1) тарифну сітку;

2) тарифні ставки ;

3) тарифно-кваліфікаційні довідники ;

4) схеми посадових окладів.

Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.

Підприємства самостійно встановлюють форми , системи і розміри оплати праці. На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці : погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи :

1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі обчислюється

З п.пог. = Ф міс. х С г , грн,

де Ф міс - фактично відпрацьований за місяць час , год/міс;

Сг – годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн.

2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток обчислюється:

З п.прем.= З тар + Д , грн,

де З тар – сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці , грн .;

Д – сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.


3101334287242203.html
3101397321017496.html
    PR.RU™